Nösnäsgymnasiet i Stenungsund ska eleverna på teknikcollege studera två böcker på temat “Personlig integritet och säkerhet i en digital samtid”. Valet föll på Daniel Akenines bok 11 gram sanning och Andreas Ekströms bok Google-koden. Senare i höst träffar Daniel och Andreas skolans elever i aulan för att prata om böckerna och diskutera nätintegritet och gratistjänster.

“På förra årets nationella prov i svenska var det så många som en tredjedel som underkändes på läsförståelsedelen och inte en enda av våra elever lyckades få betyget A på denna del. Då bestämde vi oss för att starta ett läsprojekt som verkligen engagerar, och som samtidigt har kopplingar till flera olika skolämnen,” säger Hanna Dahlberg Källeskog, bibliotekarie på Nösnäsgymnasiet och en av initiativtagarna till projektet.

Nösnäsgymnasiet är en stor gymnasieskola med ungefär 1100 elever. På skolan finns teknikcollegeutbildning där teknikprogrammet, industritekniska programmet och kemi ingår, och det är dessa elever som är först ut i projektet.

“Vi diskuterade i arbetslaget kring frågeställningar som är centrala inom många ämnen som ingår på teknikcollege och enades om nätintegritet som tema. Vi på biblioteket blev ansvariga för att välja ut lämpliga texter; en skönlitterär och en facklitterär, och då passade 11 gram sanning och Google-koden väldigt bra,” säger Hanna.

”Vi vill få våra elever att fundera över frågor kring personlig integritet och den digitala värld vi idag alla är en del av. Varje dag lämnar vi digitala spår som registreras och samlas in och idag finns det mycket små, om ens några möjligheter att välja att stå utanför. Med projektet hoppas vi uppmärksamma eleverna på vad valen de gör i sin vardag  leder till, samt öka deras medvetenhet kring integritetsfrågor på nätet,” säger Hanna.

När Daniel Akenine fick frågan om att komma och föreläsa på Nösnäsgymnasiet tvekade han inte en sekund.

“Vi är på väg in i en ny typ av samhälle där information om dig och mig kan användas för goda saker men också missbrukas. De senaste årens massiva datainsamling om vad vi gör, köper, äter och läser innebär att frågor kring integritet och hur vi kan kontrollera vår egen information kommer bli en av de stora samhällsfrågorna detta decennium”, säger Daniel.

“Eftersom du inte längre kan välja att stå utanför insamling av information om dig så måste vi istället skapa ett system som gör det möjligt att själva besluta om vilken användning du tillåter”, säger Daniel, som i april skrev en uppmärksammad debattartikel i SvD om övervakningssamhället.

”Vi vill förse eleverna med en bok de snabbt kan komma in i och beröras av. Akenines bok 11 gram sanning belyser frågor kring internationella superföretag som har tillgång till så gott som all information om oss. Att romanen är en dystopisk thriller där insamlaren av data har minst sagt skrämmande baktankar tror vi kan ha effekt på målgruppen,” säger Hanna.

”Vi hoppas att eleverna kommer gå ur det här projektet med både en ökad läsförståelse och en ökad insikt om hur deras personliga information används på Internet,”säger Hanna.